proti - to be online
PROFESJONALIŚCI

PROFESJONALNY ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

RADCA PRAWNY

IGOR MITEK


WSPÓLNIK


Świadczeniem profesjonalnej obsługi prawnej zajmuję się od 2004 r., nabywając doświadczenie m.in. jako pełnomocnik procesowy Ministra Skarbu Państwa, radca i starszy radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, a także dyrektor ds. procesowych jednej z największych polskich spółek kapitałowych zajmujących się realizacją inwestycji infrastrukturalnych i budowlanych.

W trakcie dotychczasowej kariery zawodowej prowadziłem kilkaset spraw sądowych, w tym ponad sto w postępowaniach przed Sądem Najwyższym. Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego posiadam od 2009 r. Ukończyłem studia podyplomowe na kierunkach „Wycena nieruchomości” oraz „Proces inwestycyjno – budowlany dla prawników”.
RADCA PRAWNY

WOJCIECH DACHOWSKI


WSPÓLNIK


Karierę zawodową rozpoczynałem w 2001 r. Początkowo związany byłem z administracją rządową, w której zajmowałem się prywatyzacją i nadzorem nad przedsiębiorstwami państwowymi, a także kontrolą aktów prawnych wydawanych przez organy samorządu terytorialnego.

Od 2006 do 2016 roku świadczyłem obsługę prawną Skarbu Państwa jako radca i starszy radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, wykonując zarazem obowiązki dyrektora departamentu w tej instytucji. W dotychczasowej praktyce zawodowej z sukcesami prowadziłem około ośmiuset postępowań przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, w tym sprawy o szczególnie zaawansowanym stopniu skomplikowania. Od 2009 r. jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
RADCA PRAWNY

MARCIN POKOJSKIZawód radcy prawnego wykonuję od 2010 r. Posiadam wieloletnią praktykę zawodową w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami pracy oraz doradztwa prawnego w sprawach zatrudnienia. Dotychczas skutecznie reprezentowałem pracodawców i pracowników w szeregu postępowań sądowych w sprawach ze stosunku pracy. Jestem także doświadczonym obrońcą w postępowaniach dyscyplinarnych.

Świadczyłem pomoc prawną z zakresu prawa zatrudnienia na rzecz podmiotów sektora publicznego i prywatnego, obejmującą sprawy ze stosunku pracy i cywilnoprawnych form zatrudnienia, a także z zakresu dziedzin prawa mających wpływ na sytuację prawną stron stosunku pracy i innych stosunków prawnych zatrudnienia, w szczególności prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej, prawa ochrony danych osobowych (RODO) oraz prawa ubezpieczeń społecznych.

Jestem autorem kilkudziesięciu tekstów poradniczych z zakresu prawa pracy, publikowanych na łamach specjalistycznych czasopism branżowych.
RADCA PRAWNY

RAFAŁ SUCHARZEWSKIWykonywaniem profesjonalnej obsługi prawnej zajmuję się od 2010 r. Specjalizuję się w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa zamówień publicznych. Dotychczas wspierałem Klientów, zarówno zamawiających jak i wykonawców, działających w sektorze: infrastrukturalnym, wydawniczym, wyrobów medycznych czy też usług IT. Mam kilkuletnie doświadczenie w obsłudze zamawiających sektorowych, w tym dużych przedsiębiorstw zajmujących się energetyką konwencjonalną i budową infrastruktury liniowej.

W trakcie dotychczasowej kariery zapewniałem merytoryczne wsparcie zamawiającym oraz wykonawcom na każdym etapie postępowania przetargowego, jak również w trakcie realizacji umów zawartych w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Wielokrotnie reprezentowałem Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą, jak również w negocjacjach z zamawiającymi. Przez kilka lat współpracowałem z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, prowadząc zajęcia z zakresu prawa zamówień publicznych.
RADCA PRAWNY

RADOSŁAW DUDEKZawód radcy prawnego wykonuję od 2013 r., będąc członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Od początku działalności zawodowej, tj. od 2008 r., zajmuję się prawem i postępowaniem administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym. Karierę rozpoczynałem w organie administracji rządowej, gdzie prowadziłem postępowania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, występując przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym. Jako profesjonalny pełnomocnik świadczę pomoc prawną w zakresie prawa administracyjnego, w postępowaniach przed organami administracji publicznej, a także sądami administracyjnymi obydwu instancji dla jednej z największych polskich spółek kapitałowych zajmujących się realizacją inwestycji infrastrukturalnych i budowlanych.

Ukończyłem studia podyplomowe z zakresu: "Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego", "Studium Prawa Rosyjskiego" oraz "Zarządzanie projektami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym".© Igor Mitek, Wojciech Dachowski Kancelaria Radców Prawnych s.c. Polityka prywatności
projekt i realizacja: proti - to be online