proti - to be online

CENNIK

Usługi świadczone przez Kancelarię nie podlegają z góry ustalonemu cennikowi – każdorazowo wysokość wynagrodzenia za prowadzenie powierzonej sprawy ustalana jest indywidualnie, przy uwzględnieniu stopnia skomplikowania podejmowanych czynności, ich czasochłonności oraz wartości przedmiotu sporu. Wynagrodzenie Kancelarii może zostać ustalone w formie stawki ryczałtowej bądź stawek godzinowych, a także ich uzupełnienie w postaci tzw. premii za sukces płatnej w wypadku doprowadzenia do korzystnego dla Klienta rozstrzygnięcia sprawy. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia należności na raty.
© Igor Mitek, Wojciech Dachowski Kancelaria Radców Prawnych s.c. Polityka prywatności
projekt i realizacja: proti - to be online