proti - to be online
OFERUJEMY

Oferta - Kancelaria Radców Prawnych WarszawaKancelaria świadczy wszechstronne usługi prawne, zarówno w zakresie spraw prowadzonych przed sądami i innymi organami orzekającymi, jak i bieżącej obsługi prawnej.


W szczególności Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu praw Klientów na drodze sądowej, gdzie wymagane są umiejętności efektywnego prowadzenia sporów oraz opracowania długofalowej strategii procesowej. W tym zakresie Kancelaria pomaga tym, których prawa wymagają ochrony poprzez wszczęcie konkretnego postępowania sądowego, jak i tym, których prawa mogą zostać naruszone skierowaniem przeciwko nim nieuzasadnionych żądań procesowych.

Specjalnością Kancelarii są skomplikowane procesy odszkodowawcze, m.in. związane z naprawieniem szkód wywodzonych z wydania niezgodnych z prawem orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych, a także sprawy związane z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych, ze szczególnym uwzględnieniem umów o roboty budowlane oraz umów dotyczących funduszy europejskich.

Kancelaria oferuje również usługi w każdej z tych dziedzin prawa, w których zakresie mieszczą się godne ochrony interesy Klientów. W szczególności pomagamy naszym Mocodawcom – pracodawcom i pracownikom - w rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa pracy, doradzamy zamawiającym i wykonawcom na gruncie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie przygotowania i prowadzenia inwestycji budowlanych.