proti - to be online
OFERUJEMY

PRAWO BUDOWLANE - umowy budowlane, roszczenia budowlane, spory budowlane, pozwolenie na budowęKancelaria świadczy obsługę prawną w zakresie konstruowania umów o roboty budowlane, a także reprezentowania stron nawiązanego na ich podstawie stosunku prawnego w postępowaniach sądowych związanych z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem wynikających z nich zobowiązań. W tym celu Zespół Kancelarii wykorzystuje wiedzę i doświadczenie zdobyte w toku licznych sporów prowadzonych na gruncie realizacji umów o roboty budowlane, w tym sporządzonych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC. W szczególności Kancelaria reprezentuje Klientów w sporach pomiędzy inwestorami a wykonawcami robót budowlanych, sporach dotyczących solidarnej odpowiedzialności inwestorów i wykonawców względem podwykonawców, a także sporach pomiędzy stronami umów o roboty budowlane, a innymi uczestnikami procesu budowlanego, w tym m.in. projektantami czy inżynierami kontraktu.

Specjalizacja prawo budowlane – co robimy

Prawidłowe przeprowadzenie inwestycji budowlanych wymaga dopełnienia wielu formalności, przy których niezbędna jest znajomość przepisów prawa budowlanego, administracyjnego, cywilnego oraz wielu innych. W większości przypadków warto skorzystać z fachowej pomocy doświadczonych prawników. Nasza Kancelaria zapewnia pełną obsługę prawną w zakresie prawa budowlanego i związanego z nim postępowania administracyjnego. Ofertę kierujemy do wszystkich uczestników procesu, w tym do inwestorów, deweloperów, wykonawców i podwykonawców robót budowlanych. 

Klientom naszej Kancelarii zapewniamy kompleksową pomoc prawną na każdym etapie inwestycji budowlanej. Obsługujemy zarówno małe, jak i duże firmy z Warszawy oraz innych części Polski. Pomagamy w uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę. Zapewniamy wsparcie przy konstruowaniu oraz prawidłowym wykonaniu umów o roboty budowlane. Reprezentujemy także naszych Klientów przed sądami we wszystkich sporach dotyczących prowadzonych przez nich inwestycji.

Pozwolenie na budowę i decyzje administracyjne – Warszawa i cała Polska

Rozpoczęcie inwestycji budowlanej możliwe jest po uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych. Jednym z podstawowych dokumentów jest pozwolenie na budowę. Jednak spełnienie wszystkich wymogów formalnych wymaga nie tylko dobrej znajomości przepisów prawnych, ale może być także bardzo czasochłonne. Dzięki współpracy z naszą Kancelarią ten etap przebiega znacznie sprawniej. 

Doświadczony radca prawny doradzi, jakie decyzje są wymagane, pomoże prawidłowo sporządzić wnioski oraz skontroluje poprawność wydania pozwolenia na budowę i innych dokumentów. Nasze usługi obejmują również prowadzenie postępowania w sprawach spornych. W przypadku odmowy udzielenia pozwolenia na budowę lub jego zaskarżenia przygotowujemy odwołania od decyzji i reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji oraz sądami. Pomoc doświadczonego prawnika w takich sytuacjach pozwala uniknąć błędów i zaoszczędzić czas. Klientom naszej Kancelarii skutecznie pomagamy w uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę w Warszawie i na terenie całego kraju.

Obsługa prawna w zakresie umów o roboty budowlane

Podstawą realizacji inwestycji budowlanej jest umowa o roboty budowlane zawarta między inwestorem a wykonawcą. Jej poprawne skonstruowanie jest kluczowe dla całego przedsięwzięcia i warto powierzyć tę kwestię wyspecjalizowanym prawnikom. Umowa o roboty budowlane musi bowiem nie tylko określać zakres prac i terminy, ale odpowiednio zabezpieczać interesy każdej ze stron. W ramach świadczonych usług oferujemy pełne doradztwo w tym zakresie, a w szczególności:

  • przygotowujemy oraz opiniujemy umowy o roboty budowlane oraz inne umowy niezbędne dla realizacji inwestycji,
  • wspieramy w negocjacjach warunków umów,
  • reprezentujemy Klienta w sporach sądowych związanych z nienależytym wykonaniem lub brakiem realizacji prac objętych umową.

Jako Kancelaria specjalizująca się w prawie budowlanym posiadamy duże doświadczenie w zakresie obsługi prawnej całego procesu budowlanego, od pozwolenia na budowę, po zakończenie inwestycji. Sprawami naszych Klientów zajmujemy się profesjonalnie i rzeczowo. Zapraszamy do współpracy wszystkich inwestorów, wykonawców, podwykonawców i inżynierów kontraktu z Warszawy i całej Polski.

© 2024 Igor Mitek, Wojciech Dachowski Kancelaria Radców Prawnych s.c. Polityka prywatności
projekt i realizacja: proti - to be online