proti - to be online

NA CZYM POLEGA OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH?

wróc do listy publikacji

Rynek usług budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięć infrastrukturalnych i kubaturowych stanowi ważny czynnik rozwoju gospodarczego. Z kolei Warszawa to miasto, w którym popyt na nieruchomości usługowe i mieszkania cały czas rośnie, dlatego nieustannie pojawiają się nowe inwestycje budowlane. Realizacja tego rodzaju inwestycji wiąże się z koniecznością przestrzegania wielu przepisów prawnych – ich ignorowanie może mieć bardzo poważne skutki dla inwestora. Dużym zainteresowaniem cieszy się więc obsługa prawna inwestycji budowlanych realizowana przez wyspecjalizowaną kancelarię. Na czym to polega i jakie korzyści przynosi?

Czym jest obsługa inwestycji budowlanych?

Obsługa inwestycji budowlanych to wszechstronna usługa pomocy prawnej z zakresu prawa budowlanego, administracyjnego, cywilnego oraz innych działów prawa, które mają bezpośredni związek z inwestycjami budowlanymi. Celem Kancelarii przyjmującej zlecenia budowlane jest niesienie kompleksowej pomocy prawnej, związanej między innymi ze zwiększaniem bezpieczeństwa inwestycji czy dbaniem o formalnoprawne aspekty budowy. 

Doświadczony radca prawny z Warszawy może pomóc zarówno osobom prywatnym, jak i inwestorom z małych i dużych przedsiębiorstw. Z pomocy prawnej przy obsłudze inwestycji budowlanych może więc skorzystać każdy, komu zależy na budowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ten sposób można uniknąć niepotrzebnych komplikacji, kosztownych kar i niepożądanych błędów. 

Zakres obsługi inwestycji budowlanych

Zlecenia budowlane obsługiwane są w kilku obszarach. Pierwszym z nich jest obszar administracyjny – kancelaria może reprezentować inwestora w postępowaniach sądowych i administracyjnych, dotyczących m.in. uzyskania pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych, zmian przeznaczenia nieruchomości. Kolejnym obszarem jest wsparcie inwestycyjne, które polega m.in. na sporządzaniu umów, rekomendacji rozwiązań prawnych czy bieżącym doradztwie prawnym w zakresie realizowanego przedsięwzięcia. Radca prawny może również pomóc w sprawach sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, zajmując się na przykład regulowaniem stanów prawnych nieruchomości, rozwiązywaniem kwestii spornych powstałych w relacjach między uczestnikami procesu budowlanego, bądź też w stosunkach między inwestorami, wykonawcami, podwykonawcami a osobami trzecimi.

Podsumowując, obsługa inwestycji budowlanych może obejmować następujące usługi pomocy prawnej:

  • przygotowywanie dokumentacji przetargowej,
  • reprezentowanie inwestorów ubiegających się o uzyskanie stosownych pozwoleń i decyzji,
  • reprezentowanie inwestorów i innych uczestników procesu budowlanego przed sądami i urzędami,
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie zaistniałych sporów,
  • doradztwo w przygotowywaniu i koordynowaniu inwestycji budowlanych,
  • sporządzanie i negocjowanie umów,
  • korzystanie z nadzwyczajnych środków prawnych, np. wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji lub wznowienie postępowania.

Obsługa prawna inwestycji budowlanych – korzyści dla inwestora

Nieznajomość prawa budowlanego nie tłumaczy nieprawidłowości popełnionych przez inwestora – jego obowiązkiem jest więc zadbanie o należyte zaplecze prawne, które pozwala na właściwe zabezpieczenie przysługujących mu praw i interesów. Współpraca z kancelarią specjalizującą się w obsłudze prawnej inwestycji budowlanychminimalizuje ryzyko problemów prawnych, pozwala uniknąć konsekwencji związanych z niedopełnieniem obowiązków i upraszcza proces budowy pod względem formalnoprawnym. 

Kancelaria, która przyjmuje zlecenia budowlane, zapewnia bezpieczeństwo prawne inwestycji, a także znacznie odciąża inwestora, który może skoncentrować się na realizowaniu budowy. Dodatkową zaletą obsługi inwestycji budowlanych jest wsparcie w zakresie opracowania inegocjacji warunków współpracy z wykonawcami, podwykonawcami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację przedsięwzięcia.© Igor Mitek, Wojciech Dachowski Kancelaria Radców Prawnych s.c. Polityka prywatności
projekt i realizacja: proti - to be online