proti - to be online
OFERUJEMY

SPORY Z ZAKRESU FUNDUSZY EUROPEJSKICH - kancelaria WarszawaZespół Kancelarii zapewnia Klientom pomoc prawną w obszarze funduszy Unii Europejskiej. Nasze usługi w tym zakresie dotyczą przede wszystkim beneficjentów pomocy krajowej i unijnej, którym instytucje zarządzające lub pośredniczące odmówiły udzielenia dofinansowania. Oferujemy także wsparcie prawne Klientom w toku weryfikacji kwalifikowalności poniesionych przez nich kosztów i w przypadkach formułowania przeciwko nim zarzutów popełnienia uchybień formalnych. Reprezentujemy beneficjentów w sporach sądowych z instytucjami zarządzającymi, wynikłymi z wykonywania umów o pomoc finansową, jak również przed sądami administracyjnymi w postępowaniach ze skarg na decyzje w sprawie ustalenia wysokości środków nienależnie pobranych lub zawyżonych oraz decyzje o zwrocie.
© 2021 Igor Mitek, Wojciech Dachowski Kancelaria Radców Prawnych s.c. Polityka prywatności
projekt i realizacja: proti - to be online