proti - to be online
OFERUJEMY

SPORY Z ZAKRESU FUNDUSZY EUROPEJSKICH - kancelaria WarszawaZespół Kancelarii zapewnia Klientom pomoc prawną w obszarze funduszy Unii Europejskiej. Nasze usługi w tym zakresie dotyczą przede wszystkim beneficjentów pomocy krajowej i unijnej, którym instytucje zarządzające lub pośredniczące odmówiły udzielenia dofinansowania. Oferujemy także wsparcie prawne Klientom w toku weryfikacji kwalifikowalności poniesionych przez nich kosztów i w przypadkach formułowania przeciwko nim zarzutów popełnienia uchybień formalnych. Reprezentujemy beneficjentów w sporach sądowych z instytucjami zarządzającymi, wynikłymi z wykonywania umów o pomoc finansową, jak również przed sądami administracyjnymi w postępowaniach ze skarg na decyzje w sprawie ustalenia wysokości środków nienależnie pobranych lub zawyżonych oraz decyzje o zwrocie.

Odmowa udzielenia dofinansowania z funduszy unijnych

Nasza Kancelaria pomaga uzyskać fundusze unijne w sytuacjach, gdy beneficjenci pomocy krajowej i unijnej spotkali się z odmową dofinansowania. Przedsiębiorcy i gminy, którym odmówiono przyznania środków unijnych, mają prawo odwoływać się do sądu administracyjnego. Kancelaria Radców Prawnych pomoże przygotować dokumentację, która jest niezbędna do odwołania się od decyzji odmownej w sprawie przyznania funduszy UE. Warszawa to siedziba naszej Kancelarii, a do skorzystania z pomocy prawnej zapraszamy także beneficjentów z okolicznych gmin.

Pełne wsparcie prawne dla beneficjentów korzystających z Funduszy Europejskich

Nasza KancelariaFunduszy Europejskich zapewnia wsparcie w procesie weryfikacji kwalifikowalności poniesionych kosztów. W przypadku postawienia zarzutów popełnienia uchybień formalnych zapewniamy pełne wsparcie prawne na każdym etapie postępowania. Prawnicy z naszej Kancelarii znają specyfikę Funduszy Europejskich, w tym najczęściej występujące problemy, które pojawiają się podczas wdrażania projektów dofinansowanych z funduszy UE. Doradzamy beneficjentom pomocy unijnej, a w razie potrzeby reprezentujemy ich w sporach sądowych z instytucjami zarządzającymi. Nasz obszar działania obejmuje Warszawę i okoliczne miejscowości.

Kancelaria Funduszy Europejskich – co możemy dla Ciebie zrobić?

W zakresie Funduszy Europejskich Kancelaria oferuje następujące usługi pomocy prawnej:

  • profesjonalne doradztwo prawne w zakresie Funduszy Europejskich,
  • kompleksowe wsparcie podmiotów starających się o dotacje,
  • sporządzanie środków ochrony własnej, takich jak protesty, odwołania i skargi – w przypadku uzyskania decyzji odmownej w sprawie dofinansowania,
  • doradztwo w zakresie wdrażania projektu i wydatkowania środków unijnych – w celu zapewnienia zgodności z regułami pomocy unijnej,
  • pomoc prawna podczas kontroli projektu przeprowadzanej przez instytucję zarządzającą,
  • reprezentowanie beneficjentów w sporach sądowych z instytucjami zarządzającymi,
  • reprezentowanie beneficjentów przed sądami administracyjnymi w postępowaniach związanych z odmową dofinansowania,
  • reprezentowanie beneficjentów przed sądami administracyjnymi w postępowaniach ze skarg na decyzje w sprawie ustalenia wysokości środków zawyżonych lub nienależnie pobranych,
  • reprezentowanie beneficjentów przed sądami administracyjnymi w postępowaniach ze skarg na decyzje o zwrocie środków.

Potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie funduszy UE? Przyjdź do nas!

Jako Kancelaria, której specjalnością są fundusze unijne, zdajemy sobie sprawę z tego, że odmowa dofinansowania może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia inwestycji, a zarzuty popełnienia uchybień formalnych wiążą się z groźbą wysokich kar pieniężnych. Dzięki doświadczeniu w zakresie Funduszy Europejskich nasza Kancelaria wie, w jaki sposób postępować, by otrzymać lub zachować środki, dlatego zanim podejmiesz jakiekolwiek działania, skontaktuj się z nami. Przeanalizujemy Twoją sytuację i zaplanujemy postępowanie mające na celu pozytywne rozstrzygnięcie sprawy.

© 2024 Igor Mitek, Wojciech Dachowski Kancelaria Radców Prawnych s.c. Polityka prywatności
projekt i realizacja: proti - to be online