proti - to be online
OFERUJEMY

PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH - kancelariaKancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie czynności prowadzących do rozpoczęcia i prowadzenia inwestycji budowlanych. W tym zakresie reprezentujemy Klientów m.in. w postępowaniach dotyczących procedury planistycznej, warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych, a także w postępowaniach szczególnych. Wykonujemy obsługę prawną na rzecz wszystkich stron omawianych postępowań, toczących się zarówno na etapie administracyjnym, jak i przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. W celu ochrony praw i interesów naszych Mocodawców wykorzystujemy także nadzwyczajne środki prawne służące wzruszeniu ostatecznych aktów administracyjnych, takie jak m.in. wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji czy wznowienie postępowania.
© 2021 Igor Mitek, Wojciech Dachowski Kancelaria Radców Prawnych s.c. Polityka prywatności
projekt i realizacja: proti - to be online