proti - to be online
OFERUJEMY

PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH - kancelariaKancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie czynności prowadzących do rozpoczęcia i prowadzenia inwestycji budowlanych. W tym zakresie reprezentujemy Klientów m.in. w postępowaniach dotyczących procedury planistycznej, warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych, a także w postępowaniach szczególnych. Wykonujemy obsługę prawną na rzecz wszystkich stron omawianych postępowań, toczących się zarówno na etapie administracyjnym, jak i przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. W celu ochrony praw i interesów naszych Mocodawców wykorzystujemy także nadzwyczajne środki prawne służące wzruszeniu ostatecznych aktów administracyjnych, takie jak m.in. wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji czy wznowienie postępowania.

Decyzje środowiskowe – kiedy są wymagane?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znana także jako decyzja środowiskowa, jest wymagana wtedy, gdy realizacja inwestycji może mieć wpływ na zdrowie ludzi lub stan środowiska naturalnego. Celem decyzji jest wskazanie, w jaki sposób należy przeprowadzić inwestycję, by wspomniana ingerencja była jak najmniejsza. Przed wydaniem decyzji środowiskowej urząd w Warszawie lub inny właściwy miejscowo ocenia oddziaływanie przedsięwzięcia na zdrowie lub środowisko. Ustalenia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mają wpływ na postanowienia urzędów wydających pozwolenia na budowę i decyzje o warunkach zabudowy.

Zestawienie przedsięwzięć, które wymagają uzyskania decyzji środowiskowej, znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wyjątkiem są przedsięwzięcia, których wyłącznym celem jest obronność i bezpieczeństwo państwa lub prowadzenie działań ratowniczych i zapewnienie bezpieczeństwa cywilnego.

Nasza Kancelaria pomaga uzyskać decyzje środowiskowe inwestorom z Warszawy i innych części kraju. Prowadzimy kompleksowe postępowania w sprawie otrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zapewniamy profesjonalne wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji – od momentu zgromadzenia dokumentacji, aż do otrzymania pozwoleń. Obsługa inwestycji budowlanych realizowana przez naszą Kancelarię ma na celu maksymalne skrócenie czasu uzyskania decyzji, a tym samym przyspieszenie rozpoczęcia prac.

Obsługa inwestycji budowlanych – co możemy dla Ciebie zrobić?

W zakresie inwestycji budowlanych Kancelaria oferuje następujące usługi pomocy prawnej:

  • przygotowywanie dokumentacji przetargowej,
  • reprezentowanie inwestorów ubiegających się o uzyskanie decyzji środowiskowych i innych pozwoleń,
  • doradztwo w zakresie przygotowywania i koordynowania inwestycji,
  • sporządzanie opinii prawnych dotyczących sporów zaistniałych podczas realizacji inwestycji,
  • reprezentowanie przed sądami i urzędami w sprawach spornych,
  • sporządzanie i negocjowanie umów o roboty budowlane, o pełnienie nadzoru autorskiego/inwestorskiego, o wykonanie dokumentacji projektowej, o zastępstwo inwestycyjne i innych umów związanych z procesem budowlanym,
  • wykorzystywanie nadzwyczajnych środków prawnych, takich jak wnioski o wznowienie postępowania czy wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji.

Kancelaria obsługująca inwestycje budowlane – Warszawa

Kancelaria Radców Prawnych obsługuje inwestycje budowlane, oferując obsługę prawną i pomoc w rozwiązywaniu problemów pojawiających się na poszczególnych etapach realizacji inwestycji. Obsługa inwestycji budowlanych nie kończy się na reprezentowaniu Klienta przed urzędami i instytucjami wydającymi decyzje, lecz może trwać aż do zakończenia procesu inwestycyjnego.

Obsługa inwestycji budowlanych to oferta skierowana do wszystkich uczestników procesu budowlanego – inwestorów, wykonawców i podwykonawców. Oferujemy profesjonalne wsparcie prawne podczas realizacji dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, a także doradzamy podmiotom zajmującym się mniejszymi inwestycjami.

© 2024 Igor Mitek, Wojciech Dachowski Kancelaria Radców Prawnych s.c. Polityka prywatności
projekt i realizacja: proti - to be online