proti - to be online
OFERUJEMY

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH - kancelariaKancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych o ochronę naruszonych dóbr osobistych. W imieniu Klientów skutecznie domagamy się zapewnienia ich ochrony w sferze niemajątkowej, poprzez żądanie zaniechania bezprawnych działań naruszających dobra osobiste oraz naprawienia skutków tego rodzaju naruszenia, jak również ochrony majątkowej w postaci zasądzenia zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. W procesach o ochronę dóbr osobistych reprezentujemy nie tylko Klientów indywidualnych – osoby fizyczne, ale także osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, których dobra osobiste (np. dobre imię) zostały naruszone.
© 2021 Igor Mitek, Wojciech Dachowski Kancelaria Radców Prawnych s.c. Polityka prywatności
projekt i realizacja: proti - to be online