proti - to be online
OFERUJEMY

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA I DYSCYPLINARNAKancelaria wykonuje zastępstwo procesowe obwinionych w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przed komisjami i sądami dyscyplinarnymi oraz w postępowaniach sądowych z odwołania albo skargi na orzeczenia komisji dyscyplinarnych, a także w postępowaniach dyscyplinarnych toczących się przed Sądem Najwyższym.

W szczególności świadczymy pomoc prawną w zakresie reprezentowania zagrożonych odpowiedzialnością dyscyplinarną osób wykonujących zawody prawnicze (radców prawnych, adwokatów, notariuszy, sędziów, komorników), doradców podatkowych, syndyków, lekarzy, nauczycieli, nauczycieli akademickich, a także innych osób pełniących funkcje, z których wykonywaniem związane jest ponoszenie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej.
© 2021 Igor Mitek, Wojciech Dachowski Kancelaria Radców Prawnych s.c. Polityka prywatności
projekt i realizacja: proti - to be online