proti - to be online
OFERUJEMY

POZWY ZBIOROWEKancelaria wykonuje zastępstwo procesowe w sprawach z tzw. pozwów zbiorowych, wnoszonych w celu dochodzenia roszczeń jednego rodzaju o ochronę konsumentów, z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz z tytułu czynów niedozwolonych. Dotyczy to zarówno pozwów o zapłatę, jak i żądania ustalenia odpowiedzialności pozwanego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym stanowi nowy w naszym systemie środek prawny służący ochronie interesu zbiorowego, który wymaga od pełnomocników szczególnego doświadczenia procesowego i znajomości dorobku orzecznictwa w tym zakresie. Doświadczenie naszej Kancelarii zapewnia Klientom skuteczną pomoc prawną w przywołanych sprawach.
© 2021 Igor Mitek, Wojciech Dachowski Kancelaria Radców Prawnych s.c. Polityka prywatności
projekt i realizacja: proti - to be online