proti - to be online
OFERUJEMY

PRAWO BUDOWLANE - pozwolenie na budoweKancelaria świadczy obsługę prawną w zakresie konstruowania umów o roboty budowlane, a także reprezentowania stron nawiązanego na ich podstawie stosunku prawnego w postępowaniach sądowych związanych z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem wynikających z nich zobowiązań. W tym celu Zespół Kancelarii wykorzystuje wiedzę i doświadczenie zdobyte w toku licznych sporów prowadzonych na gruncie realizacji umów o roboty budowlane, w tym sporządzonych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC. W szczególności Kancelaria reprezentuje Klientów w sporach pomiędzy inwestorami a wykonawcami robót budowlanych, sporach dotyczących solidarnej odpowiedzialności inwestorów i wykonawców względem podwykonawców, a także sporach pomiędzy stronami umów o roboty budowlane, a innymi uczestnikami procesu budowlanego, w tym m.in. projektantami czy inżynierami kontraktu.
© 2021 Igor Mitek, Wojciech Dachowski Kancelaria Radców Prawnych s.c. Polityka prywatności
projekt i realizacja: proti - to be online