proti - to be online
OFERUJEMY

PRAWO PRACY – reprezentacja pracodawcy WarszawaW ramach doradztwa prawnego z zakresu prawa pracy Kancelaria udziela pomocy przy doborze form zatrudnienia (umowy o pracę, umowy B2B, kontrakty menedżerskie) i przygotowywaniu dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy lub innych form zatrudnienia, w tym dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych (RODO). Przygotowuje i wdraża wszystkie niezbędne akty normatywne i porozumienia wchodzące w skład regulacji wewnątrzzakładowego prawa pracy w zależności od rodzaju pracodawcy i wielkości zakładu pracy. Doradza przy doborze i organizacji systemów i rozkładów czasu pracy oraz planowaniu, ewidencjonowaniu i rozliczaniu czasu pracy. Udziela pomocy w procesach restrukturyzacyjnych, obejmujących zwolnienia grupowe oraz przejścia całości lub części zakładu pracy na innego pracodawcę.
© 2021 Igor Mitek, Wojciech Dachowski Kancelaria Radców Prawnych s.c. Polityka prywatności
projekt i realizacja: proti - to be online