proti - to be online
OFERUJEMY

PRAWO PRACY – reprezentacja pracodawcy WarszawaW ramach doradztwa prawnego z zakresu prawa pracy Kancelaria udziela pomocy przy doborze form zatrudnienia (umowy o pracę, umowy B2B, kontrakty menedżerskie) i przygotowywaniu dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy lub innych form zatrudnienia, w tym dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych (RODO). Przygotowuje i wdraża wszystkie niezbędne akty normatywne i porozumienia wchodzące w skład regulacji wewnątrzzakładowego prawa pracy w zależności od rodzaju pracodawcy i wielkości zakładu pracy. Doradza przy doborze i organizacji systemów i rozkładów czasu pracy oraz planowaniu, ewidencjonowaniu i rozliczaniu czasu pracy. Udziela pomocy w procesach restrukturyzacyjnych, obejmujących zwolnienia grupowe oraz przejścia całości lub części zakładu pracy na innego pracodawcę.

Prawo pracy dla pracodawcy

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników wie, jak ważna jest dobra znajomość przepisów prawa pracy. Na pracodawcy ciąży wiele obowiązków związanych z rekrutacją kadry, zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę czy przygotowywaniem dokumentacji pracowniczej zgodnie z literą prawa. Znajomość aktualnych regulacji ma ogromne znaczenie dla skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. Jednak przepisy często się zmieniają, a ich wykładnia nie zawsze jest oczywista i spełnienie wszystkich wymogów formalnych nie jest takie proste. Dlatego, aby nie narazić firmy na negatywne konsekwencje prawne i finansowe, warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika. 

Nasza Kancelaria świadczy kompleksową pomoc w zakresie zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy dla pracodawcy. Skutecznie chronimy interesy naszych Klientów, zapewniając bezpieczeństwo prawne związane z polityką kadrową i zminimalizowanie ryzyka w bieżącej działalności firmy. W zakresie naszych usług jest także reprezentacja pracodawcy we wszelkich sprawach pracowniczych pozasądowych i sądowych oraz sporach z organami administracji publicznej i ZUS, zarówno w Warszawie, jak  i na terenie całego kraju.

Kompleksowa pomoc prawna z zakresu prawa pracy dla pracodawcy

Jako Kancelaria specjalizująca się w prawie pracy dla pracodawcy zapewniamy wszechstronną pomoc prawną indywidualnie dostosowaną do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa:

  • doradzamy przy wyborze optymalnych form zatrudnienia oraz wspieramy w zakresie formalnego przygotowania dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy i współpracy;
  • sporządzamy i opiniujemy wzory dokumentów pracowniczych: umów o pracę, wypowiedzeń i oświadczeń o rozwiązaniu umowy, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, regulaminów pracy i wynagradzania oraz innych dokumentów wewnątrzzakładowych wykorzystywanych przez pracodawcę;
  • doradzamy w zakresie organizowania i planowania czasu pracy, w tym w doborze odpowiednich systemów pracy dla danych grup zawodowych, ustalaniu harmonogramów i ewidencjonowaniu czasu pracy poszczególnych pracowników; 
  • przygotowujemy dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych i pomagamy przy wdrażaniu rozwiązań wymaganych przez RODO;
  • pomagamy przy restrukturyzacji i zmianach organizacyjnych w firmie, w procesie zwolnień grupowych, formułowaniu porozumień i układów zbiorowych;
  • zapewniamy wsparcie i reprezentację pracodawcy w negocjacjach z pracownikami i związkami zawodowymi.

Reprezentacja pracodawcy przed sądem pracy i ZUS – Warszawa i cała Polska

W ramach specjalizacji w zakresie prawa pracy występujemy jako pełnomocnicy pracodawcy w przedsądowych i sądowych sporach z pracownikami, zapewniając kompleksową pomoc prawną na każdym etapie. We współpracy z Klientem zajmujemy się postępowaniem polubownym, przygotowywaniem pism procesowych i materiałów dowodowych oraz reprezentowaniem pracodawcy przed sądami pracy zarówno w Warszawie, jak i innych miastach Polski. Na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez przedsiębiorcę pomagamy także w rozwiązywaniu wszelkich sporów dotyczących prawa pracy prowadzonych z ZUS i innymi organami administracji publicznej.

Priorytetem Kancelarii jest obrona interesów i realizacja celów naszych Klientów. Oferując pomoc prawną w dziedzinie prawa pracy dla pracodawcy do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, proponując najbardziej optymalne rozwiązania w oparciu o wiedzę i doświadczenie wykwalifikowanych prawników. Dzięki współpracy z naszą Kancelarią Klienci zyskują gwarancję, że powierzają swoje sprawy profesjonalistom, którzy zadbają o sprawne funkcjonowanie procesów kadrowych oraz bezpieczeństwo prawne prowadzonego przedsiębiorstwa.

© 2023 Igor Mitek, Wojciech Dachowski Kancelaria Radców Prawnych s.c. Polityka prywatności
projekt i realizacja: proti - to be online