proti - to be online
OFERUJEMY

SKARGA KASACYJNA - kancelaria Warszawa


Bogate doświadczenie procesowe Kancelarii pozwala na wnoszenie nadzwyczajnych środków zaskarżenia przewidzianych w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu przed sądami administracyjnymi, takich jak skargi kasacyjne, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skargi o wznowienie postępowania. Konstruowanie tego rodzaju środków zaskarżenia wymaga szczególnej wiedzy prawniczej oraz ugruntowanej praktyki, którą Zespół Kancelarii nabył w toku szeregu postępowań prowadzonych przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także wykorzystuje w celu ochrony praw i interesów Klientów Kancelarii.
© 2021 Igor Mitek, Wojciech Dachowski Kancelaria Radców Prawnych s.c. Polityka prywatności
projekt i realizacja: proti - to be online