proti - to be online
OFERUJEMY

SPORY Z ZAKRESU PRAWA PRACYKancelaria wykonuje zastępstwo procesowe pracodawców i pracowników we wszystkich rodzajach sporów sądowych pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, w szczególności związanych z rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem (w tym w ramach zwolnień grupowych oraz zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracownika) i rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia, o ustalenie istnienia stosunku pracy i roszczenia z tym związane, o roszenia wynikające z przejścia całości lub części zakładu pracy na innego pracodawcę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i inne świadczenia pieniężne ze stosunku pracy, z zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, o mobbing, dyskryminację i naruszenie dóbr osobistych. Ponadto Kancelaria realizuje usługi zastępstwa procesowego w sporach pomiędzy pracodawcą a ZUS, w szczególności w sprawach podlegania obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, tj. z odwołania od decyzji ZUS dotyczących zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ustalania wymiaru składek.
© 2021 Igor Mitek, Wojciech Dachowski Kancelaria Radców Prawnych s.c. Polityka prywatności
projekt i realizacja: proti - to be online