proti - to be online
OFERUJEMY

UMOWY GOSPODARCZE - kancelaria WarszawaKancelaria oferuje szeroko rozumiane wsparcie w przygotowywaniu i opiniowaniu umów handlowych, m.in. z uwzględnieniem specyfiki wynikającej z przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zapewniamy profesjonalne wsparcie przy formułowaniu najbardziej istotnych postanowień umownych, regulujących w szczególności kwestie dotyczące odstąpienia od umowy, kar umownych, potrącenia, odbiorów czy też praw autorskich. W omawianym zakresie Kancelaria zapewnia pomoc prawną m.in. w odniesieniu do umów o roboty budowlane, a także umów o dzieło czy umów dotyczących świadczenia usług. Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu umów dla podmiotów zajmujących się realizacją inwestycji infrastrukturalnych.

Oferujemy również wsparcie na etapie prowadzonych postępowań przetargowych, polegające na podejmowaniu działań (zadawaniu pytań do SIWZ, wnoszeniu odwołań do KIO) zmierzających do takiego ukształtowania postanowień umownych, aby interes naszych Klientów był jak najlepiej zabezpieczony.

Ponadto wspieramy naszych Klientów w negocjacjach, zapewniając skuteczne zabezpieczenie godnych ochrony praw i interesów.
© 2021 Igor Mitek, Wojciech Dachowski Kancelaria Radców Prawnych s.c. Polityka prywatności
projekt i realizacja: proti - to be online