proti - to be online
OFERUJEMY

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - kancelariaKancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych. Pomagamy naszym Klientom (zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom) na etapie przygotowywania i przeprowadzania postępowań przetargowych, jak również na etapie realizacji umów. Reprezentujemy Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą, a gdy zachodzi taka potrzeba również przed sądami okręgowymi. Doradzamy Klientom i prowadzimy negocjacje ze stronami, w szczególności w sprawach spornych związanych z niewykonaniem, czy też z nienależytym wykonaniem umów zawartych w trybie zamówień publicznych. Zapewniamy wsparcie w sprawach dotyczących naliczania oraz dochodzenia kar umownych. Świadczymy usługi zarówno na rzecz zamawiających klasycznych, jak i sektorowych. Doradzaliśmy klientom działającym w takich branżach jak: wyroby medyczne, działalność wydawnicza, usługi IT, infrastruktura czy też energetyka konwencjonalna. Z uwagi na doświadczenie w obsłudze zarówno zamawiających, jak i wykonawców oferujemy naszym Klientom sprawdzone i skuteczne rozwiązania.
© 2021 Igor Mitek, Wojciech Dachowski Kancelaria Radców Prawnych s.c. Polityka prywatności
projekt i realizacja: proti - to be online