proti - to be online
OFERUJEMY

ODSZKODOWANIA OD SKARBU PAŃSTWA - kancelaria WarszawaKancelaria specjalizuje się w procesach sądowych o naprawienie szkód wyrządzonych wykonywaniem władzy publicznej przez jednostki Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego. Reprezentujemy Klientów w sporach związanych z wydawaniem niezgodnych z prawem orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych, w szczególności w obszarze prawa budowlanego (np. pozwolenia na budowę). W tym zakresie działalności Kancelarii mieszczą się również powództwa o naprawienie szkód powstałych w wyniku działalności komorników, czy też roszczenia o odszkodowania za inne, niezgodne z prawem działania i zaniechania administracji, w tym: przewlekłość postępowania, bezczynność organów, a także działania podejmowane przez organy wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym.
© 2021 Igor Mitek, Wojciech Dachowski Kancelaria Radców Prawnych s.c. Polityka prywatności
projekt i realizacja: proti - to be online